• Call : +421 903 624 101 | +421 903 624 266

Podkład termoizolacyjny

Tangram

Obrazki z pianki

Karimatka

Historia firmy

Spółka Peter Bertko – CONSULTING powstała w roku 1994 w celu współpracy z firmą DS – MAX (Toronto Canada). Chodziło tu o współpracę w sferze handlowej, dokładnie o dystrybucję towarów konsumpcyjnych i książek. W czasie 9 lat mojej pracy, jako menedżer miałem możliwość uczestniczenia w spotkaniach i rozmowach z udziałem pracowników kierownictwa firm, szkół, różnych organizacji i samorządów. Podczas pracy badałem potrzeby rynku i zainteresowałem się przede wszystkim szkolnictwem i samorządami. Zaraz na początku nowego stulecia zostałem sam i zająłem się głównie tymi dwoma obszarami. Ze starostami, przewodniczącymi i dyrektorami szkół i przedszkoli konsultowałem ich potrzeby, a następnie organizowałem produkcję i dostawy produktów w celu zaspokojenia ich oczekiwań. Przez kilka lat zajmowałem się działalnością wydawniczą i dystrybucyjną skierowaną przede wszystkim na encyklopedie przeznaczone dla 1 i 2 klasy szkół podstawowych oraz dla przedszkoli. Na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech zostały sprzedane setki tysięcy książek. W roku 2008 miała miejsce bardzo owocna rozmowa z panią Dyrektor jednego z przedszkoli, która zainspirowała mnie do rozpoczęcia produkcji i dystrybucji pomocy dydaktycznych, czym zajmuję się do chwili obecnej. Jest to bardzo poszukiwany produkt nie tylko dla przedszkoli, ale i dla szkół podstawowych. Od roku 2008 na Słowacji sprzedano ponad 200 tysięcy podkładów do siedzenia i wiele karimat, tangramów oraz kompletów do zajęć plastycznych.

Galeria

Nothing Found.

Apologies, but no results were found for the requested archive.