• Kontakt : +421 903 624 101 | +421 903 624 266
    • Nemčina
    • Maďarčina
    • Polština
    • Slovenčina

Tepelno-izolačná podložka

Tangram

Žinenka

Penová žinenka

Karimatka

Skladacia podložka Casmatino

História spoločnosti

Spoločnosť Pebecon s.r.o. vznikla v roku 1994 za účelom spolupráce s firmou DS – MAX (Toronto – Canada). Jednalo sa o spoluprácu v obchodnej sfére, a to distribúcia spotrebného tovaru a kníh. Počas 9 rokov mojej práce ako manažér som mal možnosť stretávať sa na jednaniach s riadiacimi pracovníkmi vo firmách, školách, rôznych organizáciách a samosprávach. Pri tejto práci som zisťoval čo trh potrebuje a zaujalo ma hlavne školstvo a samospráva. Tesne po prelome storočí som sa osamostatnil a začal som sa venovať hlavne týmto dvom sféram. So starostami, primátormi a riaditeľmi ZŠ a MŠ som konzultoval ich potreby a následne vytváral a dodával produkty pre ich samosprávy. Nasledovalo niekoľko rokov vydavateľskej a distribučnej činnosti, ktorá bola zameraná hlavne na encyklopédie pre 1. a 2. stupeň ZŠ, ale aj pre MŠ. Vydistribuovalo sa stovky tisíc kníh pre Slovensko, Maďarsko a Česko.

V roku 2008 nasledoval veľmi plodný rozhovor s pani riaditeľkou z jednej MŠ, ktorý ma priviedol k rozhodnutiu vyrábať a distribuovať didaktické pomôcky, čomu sa venujem doteraz.

Je to veľmi obľúbený produkt nielen v MŠ ale aj na ZŠ. Od roku 2008 sa na Slovensku predalo cez 200 tisíc kusov podložiek na sedenie a tak isto mnoho karimatiek, tangramov a balíčkov na výtvarnú výchovu.